Svoboda sovesti v Rossii: istoricheskiy i sovremenniy aspekti

Svoboda sovesti v Rossii: istoricheskiy i sovremenniy aspekti
E.N. Melnikova and M.I. Odintsov, eds.
Moscow, Russia: Rossiyskoe Obyedinenie Issledovatelei Religii, 2004

Elizabeth A. Sewell, ICLRS Associate Director, contributed the chapter “Veroterpimost’ kak osnova mezhdunarodnoi stabilnosti i nationalnoi bezopasnosti” to this volume.